You are here: Home > Polityka > Jak zadbać o prezencję swojego domu?

Narzędzia polityki pieniężnej

Polityka pieniężna charakteryzuje się tym, że kreuje ją wiele narzędzi, można tutaj zaliczyć na przykład takie coś jak stopy procentowe, a więc ich podniesienie prowadzi na przykład do wzrostu oprocentowania kredytów, co może spowodować spadek podaży pieniądzy. Innym narzędziem polityki pieniężnej są operacje otwartego rynku, czyli sprzedaż papierów wartościowych może spowodować zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu, czasami jest to dobre działanie, lecz nie zawsze spotyka się z aprobatą ze strony społeczeństwa. Kolejnym ważnym narzędziem takiej polityki pieniężnej jest rezerwa obowiązkowa, a więc zwiększając stopę rezerwy obowiązkowej zmniejszyć można ilość pieniędzy jaką banki mogą przeznaczyć na udzielanie kredytów oraz pożyczek. Te wymienione narzędzia są oczywiście zdecydowanie najważniejsze jeżeli chodzi o politykę pieniężną, widać wyraźnie, że trzeba posiadać sporą wiedzę w tym zakresie, aby podejmować odpowiednie działania w tej kategorii, lecz wielu polityków posiada w tym doświadczenie.

Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.